Kontakt

BGI ZREMB Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 75 254 45
e-mail: sekretariat (at) bgizremb.pl

NIP: 611-14-03-632
REGON: 230357296
Kapitał zakładowy: 840.500 zł

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.
Nr KRS KRS 0000109489.